MEEX CHEMIA BUDOWLANA staje się GRUPA SICOL SP. Z O.O.
zapraszamy na www.grupasicol.pl


GRUPA SICOL SP. Z O.O.

ul. Borowcowa 124
32-500 Chrzanów
Małopolskie, Poland

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowe Rejestru Sądowego
KRS: 0000783396
NIP: 6282276867
REGON: 383182665
Kapitał zakładowy: 1 423 300,00 PLN